RSIAF

Piano

Piano

Competition Piano solo

Festival Piano Solo

Competition Piano Concerto

Dây (độc tấu)

Dây (độc tấu)

Festival

Hòa tấu

Hòa tấu

Festival

Giám khảo

PHẠM QUỲNH TRANG

NGHỆ SĨ PIANO

PHẠM TRƯỜNG SƠN

NGHỆ SĨ VIOLIN

NGUYỄN CÔNG THẮNG

NGHỆ SĨ VIOLIN

CELLO PHAN ĐỖ PHÚC

NGHỆ SĨ CELLO

TRẦN THỊ TÂM NGỌC

NGHỆ SĨ PINAO

NGUYỄN MINH LỆ

NGHỆ SĨ PIANO

NGUYỄN LỆ THUYÊN HÀ

NGHỆ SĨ PIANO

NGÔ HOÀNG LINH

NGHỆ SĨ VIOLIN

IAN GOH BIN WEI

NGHỆ SĨ PIANO

NGUYỄN HỒNG MINH

NGHỆ SĨ PIANO

ONPAVEE NITISKINGKARIN

NGHỆ SĨ PIANO

NGUYỄN HỒNG ÁNH

NGHỆ SĨ CELLO

ĐÀO TRỌNG TUYÊN

NGHỆ SĨ PIANO

LƯU ĐỨC ANH

NGHỆ SĨ PIANO

NGUYỄN TRINH HƯƠNG

NGHỆ SĨ PIANO

PHẠM DIỆU THẢO

NGHỆ SĨ PIANO

RICKY TSANG

NGHỆ SĨ PIANO

ĐÀO THU LỆ

NGHỆ SĨ PIANO

Đối tác của chúng tôi

institut francais
steinway & sons
Học viện âm nhạc Việt Nam
Việt Thương music
crescendo international music competition

Tin tức